Šta je FSC CoC?

FSC™ CoC (Forest Stewardship Council™) je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija uspostavljena s ciljem promoviranja odgovornog upravljanja svjetskim šumama. Jedan od zadataka FSC organizacije je uspostava standarda čijom primjenom se osigurava promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog upravljanja svjetskim šumskim resursima.

 

Osnovna ideja je da se uz pomoć podizanja ekološke svijesti potrošača, podstakne dugoročno upraljanje šumama uz poštivanje ekoloških, socioloških, ekonomskih, kulturnih i duhovnih potreba sadašnjih i buducih naraštaja.

 

Osnovni cilj izdavanja FSC certifikata je osiguravanje održivog razvoja u upravljanju šumama s idejom da će potroša i radije kupovati, makar platili i više, proizvode koji potiču iz šuma kojima se upravlja na održiv nacin, nego proizvode čije porijeklo nije dokazano. Ideja je utemeljena na porastu ekološke svijesti kod potrošača posebno u razvijenijim zemljama svijeta, Europi i SAD-u.

 

Proizvodi koji nose FSC oznake prolaze kroz nekoliko stadija između šume i krajnjeg korisnika i nekoliko puta promjene vlasnika. Svi vlasnici u proizvodnom lancu moraju biti nositelji FSC certifikata kako bi se osigurao neprekinuti lanac brige (Chain of Custody) za održivi razvoj šumskih resursa. Nadalje, certificirani lanac prerade drva služi kao garancija potrošačima da je drvo koje nosi FSC znak zaista došlo iz certificiranih šuma kojima se upravlja na održivi način.

 

Pored drva, prema FSC standardima mogu se certificirati i proizvođači svih drugih proizvoda čije je porijeklo iz certificiranih šuma (npr. med, gljive, pluto, papir itd.).

 

FSC certifikat može izdati jedino ovlaštena certifikacijska kuća koja obavlja inspekciju organizacije te uvidom u dokumentaciju i stanje na terenu utvrđuje stepen usklađenosti sa standardom.

 

Upotreba FSC CoC zaštitnog znaka ( FSC logo) za drvne proizvode

FSC zaštitni znak (FSC logo) se koristi kao veza izmeću certifikovanih šuma i krajnjeg potrošača (kupaca). Na ovaj način će potrošači proizvoda od drveta biti sigurni da FSC zaštitni znak za drvne proizvode predstavlja garanciju obezbeđivanja dugoročnih ekonomskih, ekoloških i socijalnih koristi od šuma.

 

FSC, Forest Stewardship Counsil i fsc-coc zaštitni znak su tri zaštićena i u mnogim zemljama registrovana znaka čija zloupotreba podliježe zakonima o zaštiti intelektualne svojine. Te tri oznake se uvijek na zvaničnim dokumentima ili bar pri prvoj upotrebi u nekom tekstu, moraju koristiti sa simbolima ™ i ®, zavisno od toga da li su ti zaštićeni znaci u nekoj zemlji registrovani (®) ili samo podliježu zakonima o zaštiti intelektualne svojine (™). U BiH se te oznake koriste uz superscript ™.

 

Postupak korišćenja FSC zaštitnog znaka ( FSC logo) FSC 100% etiketa:

 

Grupa proizvoda proizvedena od 100% FSC certifikovanih materijala - rezana građa, elementi, ploče, parket, podovi, sječka, pulpa i dr.

FSC 100% etiketa kao naljepnica za proizvod

FSC 100% etiketa kao logo na dokumentima i prospektima proizvoda

Etiketa može biti samo ona originalno preuzeta sa FSC web stranice, sa identifikacionim brojem nositelja certifikata.

 

Oblici i načini upotrebe FSC zaštitnog znaka za drvne proizvode:

Štampani FSC zaštitni znak na dokumentima ili proizvodima (faktura i otpremnica) je preuzet sa zvanične FSC stranice sa jedinstvenim licencnim brojem certifikovane kompanije

FSC zaštitni znak se štampa u donjoj trećini dokumenta (faktura i otpremnica), tako da ne može doći do poistovjećivanja FSC organizacije sa certifikovanom organizacijom

Prilikom manipulacije i postavljanja FSC zaštitnog znaka mora se paziti da proporcije loga i tekst u logu ostanu originalno isti kako je preuzeto sa FSC web stranice

Korištenjem FSC zaštitnog znaka na računima i otpremnicama se NE DEKLARIŠE da su proizvodi na računu certifikovani, već samo da je kompanija certifikovana i može prodati certifikovane proizvode. Za deklarisanje proizvoda kao certifikovanih, koristi se izjava (npr. „Svi proizvodi na ovom računu su FSC 100%; TUEV-COC-000xxx“)

Svaka upotreba FSC zaštitinog znaka (na dokumentima, na proizvodima,na brošurama ili web stranicama) mora da bude odobrena od strane certifikacijskog tijela.

 

Color Media d.o.o. je vlasnik  FSC CoC certifikata.

Color Art Media d.o.o. / Web Boris Trograncic / 2019 / All rights reserved